Lịch khai giảng | Học phí | Ưu đãi học phí

khoa-hoc-illustrator-co-ban

Illustrator Cơ Bản (AICB – K06)

 • Thời gian: (19h30-21h30) Thứ 3 – Thứ 5
 • Khai giảng: 14/04/2020

Ưu đãi giảm 200.000 đ khi hoàn thành học phí trước 22/03/2020

2,000,000 đ
khoa-hoc-illustrator-nang-cao

Illustrator Nâng Cao (AINC)

 • Thời gian: Dự kiến
 • Khai giảng: Dự kiến khai giảng tháng 5
Dự kiến khai giảng tháng 5

Illustrator CIP (AICIP – K06)

 • Thời gian: (14h-16h30) Thứ 7 – Chủ Nhật
 • Khai giảng: 18/04/2020

Ưu đãi giảm 200.000 đ khi hoàn thành học phí trước 22/03/2020

2,200,000 đ

Photoshop Cơ Bản (PSCB – K06)

 • Thời gian: (19h30-21h30) Thứ 2 – Thứ 4
 • Khai giảng: 14/04/2020

Ưu đãi giảm 200.000 đ khi hoàn thành học phí trước 22/03/2020

2,000,000 đ

Photoshop Nâng Cao (PSNC)

 • Thời gian: Dự kiến
 • Khai giảng: Dự kiến khai giảng tháng 5
Dự kiến khai giảng tháng 5

Manipulation (Manip)

 • Thời gian: Dự kiến
 • Khai giảng: Dự kiến khai giảng tháng 5
Dự kiến khai giảng tháng 5

Ưu đãi học phí

 • Ưu đãi 10% khi hoàn thành thanh toán học phí sớm
 • Đăng ký combo 2 môn: Giảm 200.000 đ trên tổng học phí
 • Đăng ký theo nhóm 2 học viên: Giảm 300.000 đ/ nhóm
 • Đăng ký theo nhóm 3 học viên: Giảm 500.000 đ/ nhóm

Đăng ký nhận tư vấn khóa học

 

Đăng ký