Khoá học blender 3d bổ ích! Nội dung học tuy nhiều nhưng cách hướng dẫn của thầy Duy tinh gọn, đi thẳng vấn đề. Mình học 3d để tự lên concept cho nhu cầu thực hành phim ảnh và khoá học đáp ứng được nhu cầu này. Cảm ơn Zstudio, thầy và các bạn trợ giảng nhiệt tình hehe!